English

Undervisning

Violinen er et fantastisk instrument, som bliver brugt i de mest forskellige slags musik. Den kræver lidt tålmodighed, men kan også give et meget kropsligt, nært forhold til musik. Jeg vil gerne formidle glæden ved at nyde og knokle. Hvordan kan man få energien til at strømme, uden selv at stå i vejen...
Fra øre til hjerte handler om at udvikle hele musikaliteten og retter sig ikke kun til violinspillere.  

Violinundervisning Til top

Jeg underviser voksne, begyndere og øvede, i violinspil, hvor jeg inddrager bevægelse, opvarmningsøvelser og sang. Fokus vil være på din egen oplevelse og opdagelse af både detaljer og sammenhænge. Derfor kan undervisningen forme sig meget forskelligt, alt efter hvem du er, og hvad du kan.  
 
Elementer:
  • Kropsbevidsthed, puls, lytten og opmærksomhed
  • Kvaliteten af de helt enkle bevægelser
  • Musikalske strøg som udtryk for rytmemønstre
  • Fri kombination og variation, fælles improvisation
  • Sang, for intuitiv forståelse af tonernes relationer
  • Venstrehåndsøvelser for sikkerhed, hurtighed og klang
Musikglæde og oplevelsen af at skabe noget sammen kan opnås allerede med to toner. Kom i samklang med dig selv, for bedre at kunne indgå i en musikalsk sammenhæng.  
 
Genrer kan være f.eks. folkemusik, rytmisk, barokmusik eller klassisk musik. Den grundlæggende træning er den samme, og jeg arbejder med både gehørspil, noder og enkel improvisation.  
 
Indlæringen handler ikke om at klatre op ad en stejl stige, men om at opdage et nyt landskab.  
 

 

"Fra øre til hjerte" Til top

 
Er det muligt at lære noder, at spille efter gehør eller ligefrem improvisere i voksen alder ? Den svenske musikpædagog Lennart Winnberg har udarbejdet et inspirerende og varieret materiale med CD, hvor man på en enkel og spontan måde kombinerer det at lytte, synge og spille, at skrive og læse. Det kan også bruges på et avanceret niveau, hvis du oplever at dit spil bliver tørt, at du mangler forståelsen for akkorder, eller oplever, at det hele ikke rigtigt hænger sammen.  
 
Gehørspil bygger på at lytte, synge indeni, forestille sig at man spiller og lige pludselig gør man det. Indlevelse hjælper.
Rytmetræning starter med at styrke pulsfornemmelsen, fordi pulsen er den ramme rytmerne skal passe ind i. Intensiv træning giver resultat.
Nodelæsning læres ved at lytte, synge, spille og skrive, for at have en oplevelse af musikken inden man læser. Ellers kan man godt stave sig igennem uden at høre hvad man spiller.

Improvisation behøver ikke at være så kompliceret. Man kombinerer og varierer de byggeklodser, man har. Det er måske kun tre, men det giver frihed og glæde at bruge dem.

Solmisation, dvs. sang kombineret med håndtegn, er et rigtigt godt redskab til at få spillet til at flyde indefra og ud. Her bruger vi alle sanser og begge hjernehalvdele.

 
Introduktion og hjælp til målrettet brug af materialet tilbydes, enkeltvis eller hold. Alle instrumenter velkomne.
 

 

Giv dig selv en chance ! Til top

Mange mennesker mener, at de er umusikalske, ikke kan lære noder, ikke kan lære på øret. Andre, som kan spille en hel masse, bliver lammede, bare de hører ordet improvisation. Hvorfor har så mange mennesker en eller anden form for kompleks, når det kommer til musik ? Gået på klingen vil de fleste indrømme, at de kan lide at lytte til musik, og at den påvirker dem på forskellige måder og planer.  
 
Musik har også en social funktion. Det har den haft til alle tider, ved livets vigtige begivenheder, til fest og dans, til andagt og fordybelse. Den kan hjælpe os at opdage nogle værdier i livet. Der er mere at hente …